Tiêu chí chung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác cán bộ

Niềm vinh hạnh khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, mỗi cá nhân ai ai cũng đều phải thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu phát triển hoàn thiện bản thân một cách hoàn hảo nhất. Hãy tìm hiểu những tiêu chí của con người trong công tác cán bộ ở bài viết dưới đây nhé.

thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Những tiêu chuẩn mà Ban chấp hành trung ương phải đáp ứng là gì?

Theo quy định của Nhà nước tại mục 2.1 Quy định 214-QĐ/TW được tuyên bố vào năm 2020 thì tiêu chí chung của Nhà nước trong việc thực hiện đánh giá các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư quản lý có những quy định như sau:

– Tích cực và chủ động thực hiện tốt trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống bộ máy chính trị trong sạch, bền vững. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các địa phương, đơn vị, cơ quan.

– Quán triệt và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả trong việc thanh tra, giám sát, tổ chức kiểm tra; sơ kết, tổng kết, đúc lõi những kinh nghiệm và tổ chức thực hiện các đường lối của Đảng, chủ trương của Đảng đề ra, và các chính sách mà Nhà nước yêu cầu.

– Chăm lo quan tâm đầy đủ, kịp thời, thúc đẩy đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ, người lao động.

– Quan hệ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa tập thể lãnh đạo, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong các địa phương, cơ quan.

– Xây dựng, thực hiện tốt chương trình hành động hằng năm của mỗi cá nhân để tập thể chi bộ đóng góp ý kiến và kiểm tra, giám sát thực hiện.

Bản kiểm điểm cá nhân có mục đích gì?

Căn cứ vào Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 đã quy định: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là các chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, cả đời phấn đấu cho lý tưởng, mục đích của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lao động và giai cấp công nhân lên trên lợi ích của cá nhân. 

Lao động và hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được bàn giao; có lối sống lành mạnh và có đạo đức; có quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; kỷ luật của Đảng và luôn luôn giữ gìn, bảo vệ tình đoàn kết, tương thân tương ái trong Đảng.

Vì thế, mọi đảng viên phải là những con người hết sức mẫu mực, là tấm gương đi đầu trong công việc cũng như cả đời sống thường nhật. Vậy nên, hàng năm đảng viên luôn phải thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện việc kiểm điểm đánh giá bản thân tự phê bình, tự đánh giá chất lượng của bản thân để thay đổi lại bản thân, phát huy được những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế của chính mình.

Đối với bản kiểm điểm cá nhân, toàn bộ mọi đảng viên phải thực hiện 01 năm/ lần chỉ trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, những đảng viên bị đình chỉ trong sinh hoạt đảng.

Biện pháp khắc phục tình trạng yếu kém và các phương hướng sửa chữa 

thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

  • Phương hướng sửa chữa

– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan bộ máy.

– Tu dưỡng đạo đức, học tập tốt , tuân thủ pháp luật, nội quy được đề ra và cần mạnh dạn, quyết đoán hơn trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn trong công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được bàn giao.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức luôn có ý thức tự phê bình bản thân, tránh những tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của những người đảng viên.

  • Biện pháp khắc phục

– Thời gian tới sẽ đẩy mạnh phát huy những ưu điểm, khắc phục được những khuyết điểm lưu trên để bản thân chúng ta được hoàn thiện hơn.

– Tích cực, chủ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và trong nhiệm vụ được giao.

– Các chi bộ, đảng bộ cần nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hạn chế các tình trạng sinh hoạt mang theo tính hình thức, lựa chọn lấy thông tin, chủ đề phù hợp nhất cho các buổi sinh hoạt. 

Trong sinh hoạt chi bộ, cần tự đánh giá về tình hình hoạt động trong tháng của chi bộ qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, thực hiện tự phê bình và phê bình, tự ghi nhận những việc mình đã làm được, chỉ rõ ra những điểm hạn chế, kế hoạch để khắc phục những điều hạn chế đó theo một lộ trình cụ thể.

Trên đây là những hướng dẫn về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của mọi đảng viên, cán bộ trung ương. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích giúp ích được cho bạn.

Trả lời

TIN TỨC LIÊN QUAN