Định mức gạch xây tường 220 là bao nhiêu?

Tính định mức gạch xây tường 220 là bao nhiêu để nhằm tối ưu hóa, tiết kiệm tối đa chi phí trong xây dựng cần phải được tính toán cẩn thận và đo lường kỹ lưỡng nhất. Vì vậy, gia chủ cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để tránh thiếu không gian làm gián đoạn thi công công trình, lãng phí nguyên vật liệu.

định mức gạch xây tường 220

Bảng định mức gạch xây tường 220 chi tiết

Công tác xây lắp Chi tiết thành phần hao phí ĐVT Bề dày 30 cm
Chiều cao 16 m
Xây tường thẳng Vật liệu Gạch viên 550
Vữa m3 0.29
Vật liệu khác % 6.0
Nhân công 3.5/7 công 1.97
Máy thi công Máy trộn 80l ca 0.036
Máy vận thăng 0.8T ca 0.04
Vận thăng lồng 3T ca
Cẩu tháp 25T ca
Cẩu tháp 40T ca
Máy khác % 0.5

Yêu cầu về nguyên vật liệu khi tính định mức gạch xây tường 220

Ngoại trừ một số trường hợp được quy định cụ thể, công việc gạch cần phải được đảm bảo các điều kiện kỹ thuật dưới đây:

  • Chiều dày trung bình là 12mm, đứng 10m, giới hạn 7mm cho đến 15mm dày. Riêng gạch thì độ dày nhất không vượt quá 12mm.
  • Trước khi thi công cần phải tưới kỹ gạch.
  • Không được cắt gạch để tiến hành xây, gạch bị vỡ thì phân loại riêng khi cần thiết để xây gạch nhỏ hơn.

Định mức xây tường của các loại gạch

Như vậy chúng ta không thể gượng ép bất kỳ một con số nào cụ thể nào cho định mức gạch xây tường 220 vì thực tế nếu dùng các loại gạch khác nhau sẽ làm đưa ra kết quả tính toán không giống nhau. 

Bạn đọc có thể tham khảo bảng tra định mức để xây tường dành cho từng loại gạch theo thông tin dưới đây:

Định mức xây tường gạch thẻ

định mức gạch xây tường 220 1

Gạch thẻ là loại vật liệu xây dựng được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Gạch thẻ được chia làm thành 2 loại: gạch thẻ hay gạch ống chuyên dùng để xây dựng và loại gạch thẻ chuyên dùng cho ốp lát trang trí. Kích thước gạch thẻ là 50x10x200 mm và 40x80x190 mm. Dưới đây là bảng định mức về các loại tường gạch thẻ dùng để xây dựng 

Loại công tác ĐV tính Vật liệu tính cho 1 đơn vị định mức
Chi tiết loại vật liệu Kích thước ĐVT Khối lượng
Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 5cm 1m3 xây Gạch thẻ

vữa

5x10x20 viên

lít

46

7,5

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 10cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

5x10x20 viên

lít

83

23

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 20cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

5x10x20 viên

lít

162

45

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 30cm 1m3 xây Gạch thẻ

vữa

5x10x20 viên

lít

790

242

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 5cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

4x8x19 viên

lít

57

6,4

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 10cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

4x8x19 viên

lít

103

20

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày 20cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

4x8x19 viên

lít

215

65

Xây tường bằng loại gạch thẻ dày lớn hơn hoặc bằng 30cm 1m2 xây Gạch thẻ

vữa

4x8x19 viên

lít

1.068

347

Định mức xây tường bằng gạch đặc

định mức gạch xây tường 220 2

Gạch đặc là loại gạch được thiết kế nguyên khối, không có lỗ ở trong viên gạch, vì vậy mà giá thành của loại gạch này cũng sẽ cao hơn

Loại công trình ĐVT Vật liệu tính cho 1 đơn vị định mức
Chi tiết loại vật liệu Kích thước ĐVT Khối lượng
Xây móng bằng loại gạch đặc dày 20cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 542
Vữa 5×6 lít 280
Xây móng bằng loại gạch đặc dày 33cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 536
Vữa 5×6 lít 290
Xây tường bằng loại gạch đặc dày 6cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 38
Vữa 5×6 lít 12
Xây tường bằng loại gạch đặc dày 11cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 62
Vữa 5×6 lít 25
Xây gạch đặc nghiêng mái taluy 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 62
Vữa 5×6 lít 36
Xây tường bằng loại gạch đặc dày 22cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 542
Vữa 5×6 lít 280
Xây tường bằng loại gạch đặc dày 33cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 536
Vữa 5×6 lít 290
Xây tường bằng loại gạch đặc lớn hơn 33cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 531
Vữa 5×6 lít 399
Xây tường cong nghiêng vặn vỏ độ dày 22cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 542
Vữa 5×6 lít 290
Xây tường cong nghiêng vặn vỏ độ dày 33cm 1m3 xây Gạch đặc 22×10. viên 531
Vữa 5×6 lít 290

Định mức xây tường bằng loại gạch ống 

Loại công trình ĐVT Vật liệu tính cho 1 đơn vị định mức
Chi tiết loại vật liệu Kích thước ĐVT Khối lượng
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm 1m3 xây Gạch ống 8x8x19 viên 58
Vữa lít 43
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm 1m3 xây Gạch ống 8x8x19 viên 118
Vữa lít 51
Xây tường bằng loại gạch ống dày >=30cm 1m3 xây Gạch ống 8x8x19 viên 640
Vữa lít 268
Xây tường bằng loại gạch ống dày 10cm 1m3 xây Gạch ống 10x10x20 viên 46
Vữa lít 15
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm 1m3 xây Gạch ống 10x10x20 viên 90
Vữa lít 33
Xây tường bằng loại gạch ống dày lớn hơn 30cm 1m3 xây Gạch ống 10x10x20 viên 443
Vữa lít 169
Xây tường bằng loại gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm 1m3 xây Gạch ống 10x10x20 viên 35
Gạch thẻ 5x10x20 viên 70
Vữa lít 48

Kết luận

Hy vọng với thông tin về định mức gạch xây tường 220 cũng như định mức cho từng loại gạch nêu trên bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình.

Trả lời

TIN TỨC LIÊN QUAN